Natuurwet & Objectief Goed en Fout

De natuurwet (lex natura)

De natuurwet is een gegeven die volgt uit de natuur. De natuur moet zich houden aan deze wetten, ongeacht wat mensen daarvan vinden. Daarom is deze natuurwet de enige ‘’rechtmatige’’ richtlijn voor moraliteit en ethiek. De natuurwet zegt dat de wet gebaseerd is op wat “juist” is. De natuurwet wordt door mensen “ontdekt” met behulp van de rede en de keuze tussen goed en kwaad. Daarom zit de kracht van de natuurwet in de ontdekking van bepaalde universele standaarden in moraliteit en ethiek.

Er zijn universele standaarden die in alle tijden op de hele mensheid van toepassing zijn. Wij hebben allen een aangeboren besef van deze universele standaarden; ieder van ons kan deze kennis . Zij vormen de basis voor een rechtvaardige samenleving.

 

 

Trivium - Drie eenheid van manifestatie van de realiteit

De enige échte 3-eenheid, die ‘’Dark Occultisten’’ (en eigenlijk ook Light/White Occultisen) al jaren voor de mens verborgen gehouden hebben.

Kabbalah-Tree-of-Life-Trivium

Het Trivium stelt de voorwaarde van deze volgorde van manifestatie: Gedachte, geest & lichaam. Oftewel, dat betekent dat deze volgorde voorwaarde is voor manifestatie;

 1. Gedachten;
 2. Emoties;
 3. Acties;

Een wettelijke wet van creatie & natuur wet, is dus in definitie de énige manier om tot enige wijsheid te komen. Op school in Nederland leer je dit Trivium niet. Zelfs niet op het Gymnasium.

 1. Kennis;
 2. Intelligentie;
 3. Wijsheid.

Dit is bewust verborgen gehouden kennis. Satanisten & Occultisten hebben het liefst dat je op deze manier redeneert:

 1. Input;
 2. Verwerken;
 3. Output.

Net een machine dan, hè. En Occultisten willen dat je Trivium zó onthoudt:

 1. Grammatica
 2. Logica
 3. Retoriek

Objectief Goed vs Fout

Er is een objectief goed en fout gedrag, dat iedereen kan beredeneren vanuit de natuurwet. Het idee dat objectieve moraliteit niet bestaat en dat mensen sociologisch (onder elkaar) rechten creëren, is een valse en destructieve claim.

Een juiste handeling of goed gedrag, is een handeling die niét resulteert in de schade van een ander bewust wezen. Dit is geen mening!


Een verkeerde handeling of fout gedrag, is een handeling die de schade van een ander wezen tot gevolg heeft. Punt!

Juistof goed gedrag, is een handeling die niét resulteert in de schade van een ander bewust wezen. Dit is geen mening!

De natuurwet buigt voor niemand. In welke toestand men zich ook bevindt, welke huidskleur ze ook hebben, welk geslacht ze ook zijn, dat er zwaartekracht is.
De natuurwet werkt op exact dezelfde manier.

Hoe werkt Natuurwet in onze maatschappij?

Handelingen die schadelijk zijn, zijn wangedrag en kunnen daarom eenvoudigweg niet aan andere mensen worden gedelegeerd.

Omdat we allemaal als gelijken onder de natuurwet zijn geboren, is er niemand die geschikt is om over het leven van anderen te heersen.

natuurwet-expressies-in-het-engels

Autoriteit is onwettig omdat het de natuurwet nooit ‘’overruled’’, hoe graag mensen het ook zouden willen. Een goed is goed en een fout is fout. het is irrationeel omdat het verandert met locaties en tijd op basis van de voorkeuren van wetgevers.

Dit is niet relevant omdat de natuurwet al over moraliteit regeert en altijd heeft bestaan. Het is onverantwoordelijk omdat het mensen ertoe aanzet hun eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gemeenschap op te geven in plaats van een dominante ouderfiguur.
Dat het gewoon krankzinnig is, omdat het meer chaos en geweld in de wereld veroorzaakt dan wanneer mensen ervoor kiezen zichzelf te besturen.

Verbod & Prohibitie

Verbod is een methode die de overheid gebruikt om te voorkomen dat iemand bepaalde stoffen in zijn lichaam stopt. Als een persoon weigert zich aan dergelijke wetten te houden, krijgt hij een boete of wordt hij in een kooi gegooid.

Elke handeling die een individu probeert te vertellen wat hij wel en niet in zijn lichaam kan stoppen, is immoreel. Omdat iedereen zijn lichaam en geest bezit, is dit een duidelijke schending van de natuurwet. Het afdwingen van dergelijke wetten is het claimen van eigendom over het lichaam en de geest van een ander, wat slavernij wordt genoemd.

Licenties en vergunningen is een methode die de overheid gebruikt om te voorkomen dat mensen bepaald gedrag uitoefenen, zelfs als dat gedrag niet leidt tot schade aan andere wezens. De regering verandert door dit proces natuurlijke rechten in “privileges” die kunnen worden toegekend of ingetrokken op basis van de grillen van wetgevers. =

DutchGerman